Tedžvid

Zadaća

---

Dragi polaznici kursa tedžvida,
kurs tedžvida se održava u okviru nastave drugog sttepena kursa Kur'ana svake subote sa početkom u 14.30. Svi zainteresovani mogu pristupiti ovom kursu svake subote u terminu održavanja kursa.

Koordinacija Mekteba

Berlin, novembar 2017.