Prvi stepen Kur'ana

Zadaća

---

Dragi polaznici kurseva Kur'ana, poštovani roditelji,
nastupio je mektepski raspust. Kurs prvog stepena Kur'ana se nastavlja nakon ljetnog raspusta a prvi čas će biti u subotu, 17.8.2019.

Nastava prvog stepena Kur'ana održava se svake subote sa početkom u 13.30h u učionici 104 na prvom spratu IKB-a.

Gradivo se sastoji u praktičnoj primjeni stečenog znanja na kursu sufare. Polaznici stiču osnove "čitanja" Kur'ana kroz zajedničku nastavu na kojoj se ubrzo uspinju na veće stupnjeve čitača Kur'ana. U toku jednog časa polaznici čitaju dvije stranice Kur'ana koje su predviđene za tu subotu, a zatim usvajaju znanje iz oblasti pravilnog čitanja Kur'ana nadopunjujući tako ono što nisu mogli naučiti ili razumjeti na kursu sufare. Na taj način polaznici se spremaju za prelazak na nastavu drugog stepena Kur'ana.

Koordinacija Mekteba
Berlin, 17. juni 2019.