Novi kurs sufare

Zadaća

---

Posljednji održan kurs sufare u Islamskom kulturnom centru Bošnjaka u Berlinu počeo je u subotu, 20. januara 2018. godine sa početkom u 11.00 sati. Kurs su mogli pohađati svi zainteresovani polaznici bez obzira na starosnu dob. Nastava se održavala svake subote po jedan čas od 60 minuta sa početkom u 11.00 sati.

Novi kurs sufare počinje u subotu, 08. septembra 2018. godine.

Što se tiče nastavnog materijala koji se koristi na kursu, svaki polaznik na početku kursa dobije skriptu sufare IKB-a iz koje se na času, kroz prezentacije predavača, obrađuju predviđene lekcije. Na taj način i uz Vaš angažman, nudimo Vam brzo i jednostavno savladavanje arapskog pisma.

Svi ste dobrodošli!

Koordinacija Mekteba

Berlin, 07. juli 2018.