Općenito o nastavi

Zadaća

---

Mektepska nastava IKB-a 2017./2018. godine oficijelno je počela u nedjelju, 10. septembra 2017. godine i održava se svake nedjelje od 11.00 do 13.10 (podijeljena u dva termina). Nastavu izvodi tim muallima IKB-a, a svaki polaznik ima jedan čas nastave koji traje jedan sat (11.00-12.00 odnosno 12.10-13.10) zavisno od toga koji je polaznik stepen Mekteba.

Čas učenja Kur'ana napamet (Sekcija hifza) se održava u oba termina, tako da svaki polaznik ima mogućnost da pohađa i čas učenja Kur'ana napamet po tedžvidu. Preduslov za to je prethodno poznavanje sufare.

Završni ispit se može polagati svake subote u 16.00 sati. Za sve informacije, javite nam se putem našeg maila: mekteb@ikb-berlin.de.

Dragi polaznici, radujemo se Vašem dolasku na nastavu Mekteba!

Koordinacija Mekteba

Berlin, novembar 2017.