Sedmični ajet, hadis, mudrost

Kur'anski ajet
''Reci: 'O Allahu, koji svu vlast imaš, Ti vlast onome kome hoćeš daješ, a oduzimaš je od onoga od koga hoćeš; Ti onoga koga hoćeš uzvisuješ, a onoga koga hoćeš unizuješ; u Tvojoj ruci je svako dobro, Ti, uistinu, sve možeš!'... '' Al Imran, 26.

Hadis
''Ko na neko mjesto postavi osobu za koju zna da od nje ima druga sposobnija osoba, neka zna da je izdao Allaha i Poslanika!''

Mudrost
Trinaeste godine po Hidžri, Omer b. el-Hattab preuzima vođstvo hilafeta/vlast te održava prvu hutbu u kojoj obznanjuje svoje principe vladavine: ''Iskušan sam vama, a i vi sa mnom. Postavljen sam vam za vladara nakon dva moja prethodna druga, pa ko bude ovdje s nama, mi ćemo se o njemu starati, a ko bude na drugim mjestima, predat ćemo ga onima koji su čvrsti i od emaneta. Ko bude lijepo postupao, mi ćemo pojačati lijep odnos prema njemu, a ko bude činio prijestupe, kaznit ćemo ga, a Allah neka oprosti i nama i vama.''