Islamski odgovori - Autor: Sulejman Topoljak - Utemeljeno prezentiranje nekih segmenata islamskog učenja

Knjigu možete poručiti na ovom link-u. Islam je cjelokupan sistem koji regulira sve segmente ljudskog života, tako obuhvatan, povezan i isprepleten da pokriva sve čovjekove iskonske potrebe. Islam nije samo čisto emocionalno vjerovanje otrgnuto od realnog domena ljudskog egzistiranja, već duboko zadire i u sve sfere društvenog, socijalnog, moralnog, političkog, vojnog, pravnog i drugih aspekata ljudskog života.
On ima svoje specifičnosti koje ga itekako značajno distanciraju od drugih ideologija, sistema i religija. Islam nije teologija, jer, uz vjerovanje, islam je i način života koji treba praktično primijeniti i ne može se svesti na tako usku oblast, što je inače slučaj sa teorijskim teološkim studijama. Otuda u islamu izgradnja vjerovanja nije tekla u vidu nekakve teorije, ideologije ili dijalektike, već u formi živog, organskog sjedinjavanja i direktnog formiranja života koji se prakticira u samoj zajednici.

    Doista je islam ozbiljan, dinamičan i praktičan način života. On je i objavljen s ciljem da uredi život u njegovoj praktičnoj formi i da konkretnu stvarnost potčini svojim kriterijima. Budući da dolazi od Nepogrešivog, zasnovan je na znanju a ne neznanju, na savršenstvu a ne neispravnosti, na snazi a ne slabosti i na mudrosti a ne hirovitom mišljenju! Sve koncepcije, vrijednosti, standardi, kriteriji, etika i moral proizilaze iz Njega samoga. Nije slučaj, kao u drugim sistemima, da sve to proizilazi od ljudi, pa postupajući tako, oni povjeravaju ljudskim bićima, a ne Svemogućem Allahu, pravo vlasti nad njima.

    Inače, islam, po svojoj prirodi, ne trpi da bude predstavljen samo kao duhovna i kulturološka kategorija, jer to odudara od njegove naravi i njegovog konačnog cilja. On nikada ne prerasta u čistu teoriju, već uvijek zadržava status dinamične realnosti.

    Potrebno je znati da, kako god je islam božanska vjera, on, u isto vrijeme, ima i božanski metod u djelovanju. On je u potpunom suglasju sa prirodom islama i zato nikako nije moguće odvojiti supstancu islama od njena metoda u praksi.

    Treba naglasiti da je islam, kako god je objavljen da promijeni idejnu koncepciju čovječanstva, i, sukladno tome, životnu stvarnost i svakodnevnicu, isto tako je došao da promijeni metod i program kojim se ta koncepcija izgradjuje i kojim se mijenja ta životna stvarnost.

    Otuda je Kur`an objavljen sukcesivno, kako bi se promjena te koncepcije mogla na prirodan način i ostvariti: I kao Kur`an, sve dio po dio ga objavljujemo da bi ga ti ljudima malo pomalo kazivao, i prema potrebi ga objavljujemo.

    Uloga božanskog metoda i programa je da nam pruži poseban način mišljenja kojim ćemo se osloboditi svih vidova neislamskih mišljenja koje trenutno dominiraju svijetom i sve izraženije prodiru u muslimansku kulturu, obrazovanje i svakodnevnicu.

    Mora se upozoriti da je katastrofalna zabluda nekih intelektualaca da se živo islamsko vjerovanje koje mora imati svoju potvrdu u dinamičnoj, progresivnoj životnoj stvarnosti udalji od svoje prirode i pretvori u teoriju namijenjenu izučavanju i općem obrazovanju, samo zato da bi se bijednim i nesavršenim ljudskim teorijama suprotstavili nekakvom islamskom teorijom.

    Islam svoju ulogu može obaviti samo na sretnoj sintezi izmedju teorijskih uputstava i praktičnog djelovanja, kako je primjećivao naš veliki intelektualac šehid Mustafa Busuladžić, podcrtavajući da se misija islama ne bi zadržala ni 14 godina a ne 14 stoljeća, da nije bilo dosljedne sinteze izmedju riječi i djela Allahovog poslanika, Muhameda s.a.v.s. Čovječanstvo, naročito u ovom vremenu, neće da sluša samo učenje, a da njegovu potvrdu ne vidi u praktičnom životu.

    Od današnjih muslimana ne očekuje se da čovječanstvu ponude nekakva vanredna materijalna i naučna dostignuća, jer je potrebno prilično puno vremena da se dostigne Evropa i Zapad u tim segmentima. Potrebno je tražiti ono što nedostaje zapadnoj kulturi i civilizaciji! Ono što nedostaje zapadnoj kulturi i civilizaciji jeste nepatvoreno vjerovanje akida i nepogrešivi, božanski metod i program menbedž koji će savremenom čovječanstvu omogućiti da sačuva materijalna i naučna dostignuća pod drugom koncepcijom koja će udovoljavati potrebama ljudske prirode. Ta aqida i taj menbedž moraju se praktično primijeniti u ljudskom društvu.

    Današnji ljudi, bez obzira na visok stupanj nauke i tehnike, robuju jedni drugim. Ustvari, u svakom drugom sistemu – izuzev islamskom – ljudi na ovaj ili onaj način robuju jedni drugima. Oni jedni druge, istina, ne čine gospodarima u onom primitivnom, prostom obliku već se to manifestira u formi uzimanja prava ustanovljenja različitih koncepata i vrijednosti, propisa i zakona, organizacija i sistema, te u formi onoga što Allah Uzvišeni nije dopustio. Jedino u islamu ljudi se ne pokoravaju ljudima. Oni robuju samo Rabbu, jedino od Njega primaju naredbe i samo se Njemu pokoravaju. To je taj novi koncept koji mi možemo ponuditi čovječanstvu!

    Taj koncept je utemeljen na originalnoj Allahovoj riječi – Kur*anu i na sunnetu Allahovog Poslanika, s.a.v.s., koji je samo jedna od manifestacija tog nepatvorenog izvora. Dolaskom Muhammeda, s.a.v.s. derogirani su svi ostali zakoni, što, eksplicite, Poslanik islama, s.a.v.s., podvlači Omeru b.el-Hattabu, r.a. naredjujući mu da ostavi stranicu Tevrata koju je držao u ruci, rekavši:
    Tako mi Allaha, da je Musa živ, tu medju vama, mene bi slijedio. 

    Tako je Allahov Poslanik, s.a.v.s., nastojao formirati, kako primjećuje šehid Sejjid Kutb, generaciju čistog srca, nepomućena razuma i misli, jasne svijesti. Nastojao ju je izvorno formirati, bez ikakva spoljnog utjecaja koji bi dolazio izvan božanskog pravca, što je jedino Kur`an mogao garantirati. 

    Islam poznaje samo dva društva: islamsko i neislamsko. Islamsko je ono u kojem se islam primjenjuje u cjelini, na svim nivoima i u svim segmentima: na idejnom, u području ibadeta, zakonodavstva, poretka, ekonomije, politike, morala, bontona... Nije islamsko društvo ono koje se sastoji od ljudi koji sami sebe nazivaju muslimanima ili se samo radjaju u islamu, dok njihov zakon nije šerijat, pa makar svi njegovi članovi obavljali namaz, postili ramazan i obavljali hadž. Islamsko društvo nije ni ono koje sebi njegovi članovi projiciraju u glavi, na temelju svojih predodžbi, a ne na temelju stvarne Allahove riječi i jasne prakse Allahovog Poslanika, s.a.v.s.

    Neislamsko ili džahilijetsko društvo nekada poprima oblik apsolutnog negiranja islama i svega što je islamsko, a historiju objašnjava na dijalektičko-materijalistički način a nekada se izražava kroz društvo koje ne poriče Allahovu egzistenciju, ali mu dodjeljuje samo nebesko carstvo isključujući ga iz zemaljskog carstva. Otuda ne primjenjuju Njegov šerijat za uredjenje ovosvjetskog života i svoje svakodnevnice i ne drže se onih vrijednosti i kriterija koje je On učinio postojanim i trajnim za ljudski život. Takvo društvo dopušta da ljudi obožavaju Allaha, dž.š., u džamijama, ali im zabranjuje da se zalažu i zagovaraju primjenu šerijata u svom cjelokupnom životu. Na taj način takvo društvo negira ili zanemaruje Allahovu, dž.š. supremaciju i dominantnost na Zemlji, o čemu Allah Uzvišeni jasno kaže: On je Bog i na nebu i na Zemlji! 

    Vrhovna vlast u jednom društvu pripada jedino Allahu Uzvišenom a odražava se u dominiranju Allahovog, dž.š. šerijata. To je jedini oblik društvenog uredjenja u kojem se ljudi mogu istinski i u cjelosti osloboditi robovanja drugom čovjeku. Neophodno je istaći da se primjena šerijata ne smije svoditi samo na zakonske odredbe i regulative, kako, nažalost, danas neki shvataju, već šerijat obuhvata i poimanje svijeta. Metode i programe djelovanja, sisteme vrijednosti, kriterije, običaje, tradiciju, bonton, i dr.

    Islam, kako god rješava najtajanstvenija pitanja ljudske zapitanosti, on rješava i najobičnije i najbanalnije ljudske potrebe. Allah Uzvišeni ga je učinio kodeksom ljudskog ponašanja. Savršeno znajući čovjeka, njegove potrebe i aspiracije, savršeno mu je i pokazao put njegovog kretanja ovosvjetskom pozornicom i uputio ga ka sretnom utoku i završetku.

    Pored odgovora na tri najesencijalnija pitanja, koja čovjeka nikada nisu prestala okupirati: Odakle dolazi; šta je krajnji cilj njegovog postojanja i gdje će, na kraju, skončati?, islam osvjetljava i najobičnije ljudske potrebe.

    I, doista, analizirajte: Ima li i jedan segment ljudskog ponašanja da ga šerijat nije riješio i dao uputstva za njegovo realiziranje?! U islamu se zna kako se u svakom momentu ponašati prema muslimanu, prema nemuslimanu, prema prirodi, okolini, čak i životinjama!

    Ova knjiga našeg izuzetno angažiranog intelektualca i velikog šerijatskog pravnika prof. dr. Sulejmana Topoljaka izvanredan je doprinos ovome što aktueliziramo. On, naime, svojim prepoznatljivim spisateljskim darom, detaljno i precizno, ali tako lahko i prijemčivo, artikulira brojne sisteme i učenja islama i, tako ih, na jedan ilustrativan, ali krajnje utemeljen način, približava našim čitateljima.

    Knjiga koja je pred nama predstavlja dugogodišnji intelektualni napor ovog nadarenog profesora, koji, na temelju svoga bogatog iskustva i izraženog šerijatskog znanja, pokušava prezentirati široj čitalačkoj publici stav i učenje islama u ovim oblastima koje je on prezentirao u ovom štivu.

    Analizirajući ove studije dolazi se do nedvojbene konstatacije da je prof. Topoljak, nakon uvida u segmente koje je obradjivao, duboko proniknuo u sve detalje i iznjedrio najbitnije elemente islamske vizije odredjenih problema koji okupiraju pažnju svakog današnjeg čitatelja.

    Otuda, toplo preporučujemo ovu knjigu svim simpatizerima znanja i lijepe riječi. U njoj će, zasigurno, naći mnoga mišljenja i stavove koje je dr. Topoljak apostrofirao i, tako, proširiti horizonte svoga znanja i neophodnih spoznaja.

                            Prof. dr. Šefik Kurdić 

                       SADRŽAJ

UTEMELJENO PREZENTIRANJE NEKIH SEGMENATA ISLAMSKOG UČENJA
POLITIČKA MISAO

•    Odnos vjere i politike u percepciji islamista i sekularista
•    Vjera i islam
•    Definicija politike (es-sijase) i njena upotreba u islamskoj kulturnoj baštini
•    Uloga Ibnul-Kajjima u pojašnjenju pojma šerijatska politika
•    Pravedna politika je kompatibilna sa eksplicitnostima šerijata
•    Fleksibilnost šerijatske politike i mogućnosti njena evaluiranja
•    Termin politika kod islamskih pravnika
•    Definicija i značenje termina politika na Zapadu
•    Odnos vjere i politike u percepciji islamista i sekularista
•    Stav sekularista
•    Negiranje sveobuhvatnosti islama
•    Odvajanje vjere od politike
•    Kritički osvrt na izreku da nema vjere u politici
•    Šta znači klauzula da nema politike u vjeri
•    Vjera nije uvijek ograničena i koncentrirana samo na eshatologiju
•    Politika nije uvijek samo sekularistička
•    Politički islam
•    Politički islam je neprihvatljiva i pogrešna konstatacija
•    Spomenute podjele islama su neprihvatljive
•    Islam može biti samo politički i nikakav drugačiji
•    Političari vjeru uvode u politiku kada im zatreba
•    Politika izmedju vjerskog teksta i općeg interesa
•    Balansiranje izmedju tekstova i intencija
•    Tvrdnja da je Omer, r.a., poništio neke tekstove u ime općeg interesa
•    Nema kontradiktornosti izmedju kategoričnog teksta i kategoričnog interesa
•    Opći interes u šerijatu ima šire i dublje značenje od javnog interesa na Zapadu
•    Politika izmedju nepromjenljivosti i promjenljivosti
•    Idžtihad u islamu je obnova vjere i stroga vjerska dužnost
•    Imitacija je obavezna u vjeri, a inovatorstvo u svakodnevnom životu
•    Tvrdnja da je vjera statična, a život dinamičan
•    Zaključna razmatranja

USTAVNO-PRAVNI STATUS GRADJANA NEMUSLIMANA
U ISLAMSKOM DRUŠTVU

•    Oblik islamske države
•    Državljani i stanovnici islamske države
•    Nosioci državljanstva islamske države
•    Državljanstvo gradjana muslimana
•    Ko sve može dobiti državljanstvo islamske države
•    Pravni status davanja državljanstva nemuslimanima
•    Načini dobivanja državljanstva islamske države
•    Priroda ugovora o državljanstvu
•    Gubljenje državljanstva islamske države
•    Stranci u islamskoj državi (el-must`emenun)
•    Institucija vize (emana) u islamskom pravu
•    Pravni status izdavanja viza
•    Vrste viza
•    Šta poništava vizu
•    Filozofija ljudskih prava i sloboda u islamu
•    Politička prava gradjana nemuslimana
•    Obnašanje javnih funkcija
•    Učestvovanje u parlamentu
•    Politička prava manjina u islamu i u savremenim državama
•    Osnovna prava nemuslimana u islamskoj državi
•    Pravo na slobodu
•    Pravo na kretanje i zaštitu digniteta
•    Ulazak i boravak gradjana nemuslimana na muslimanskim svetim mjestima
•    Nije dozvoljeno hapsiti i kažnjavati državljanina nemuslimana
•    Pravo gradjana nemuslimana na intimnost stana
•    Pravo gradjana nemuslimana na slobodu mišljenja i vjerovanja
•    Pravo gradjana nemuslimana na odbranu i zaštitu svoje vjere
•    Pravo gradjana nemuslimana na vršenje svojih obreda
•    Pravo nemuslimana na obrazovanje
•    Pravo na korišćenje usluga javnih institucija, općih dobara, socijalnu zaštitu i rad
•    Zekat i socijalno zbrinjavanje gradjana nemuslimana
•    Pravo na rad
•    Prava stranaca u islamskoj državi
•    Dužnosti i obaveze gradjana nemuslimana
•    Džizja
•    Šta je džizja?
•    Zbog čega i s kojim ciljem se naplaćuje džizja?
•    Džizja kao gradjansko-imovinska obaveza u svjetlu zakona savremene države
•    Haradž
•    Haradž u svjetlu savremenih poreskih sistema
•    Pravednost
•    Jasnost i definiranost
•    Tolerancija
•    Racionalnost i štednja
•    Porez na trgovinu i obrt
•    Poštivanje islamskog zakona i javnog reda
•    Poštivanje vjerskih osjećanja i opredjeljenja većine državljana
•    Garancija i jamstva kojim se štite prava i slobode gradjana nemuslimana
•    Islamska filozofija svjetonazora
•    Islamsko vjerovanje
•    Priroda prava i sloboda u islamskom pravu
•    Islamsko društvo
•    Islamsko javno mnjenje
•    Sudska vlast

FILOZOFIJA DRŽAVLJANSTVA U ISLAMSKOM PRAVU
I LIBERALNOJ DEMOKRATIJI

•    Državljanstvo u svjetlu islamske doktrine
•    Neograničena naklonost (el-muvalatul-mutlaka)
•    Ograničena naklonost (el-muvalatul-mukajjede)
•    Zabranjena naklonost (el-muvala) je ograničena
•    Dali je muslimanu dozvoljeno biti državljanin neislamske države?
•    Izmedju zahtjeva državljanstva i obaveznosti očuvanja identiteta
•    Državljanstvo
•    Identitet
•    Dali je moguće naći kompromis izmedju obaveza državljanstva i zahtjeva identiteta?
•    Dali je pripadnost muslimana državi u kojoj žive oprečna pripadnost islamu i muslimanima?
•    Stvarno stanje muslimana na Zapadu u odnosu na obaveze koje od njih traži državljanstvo
•    Uzroci čiji su krivci sami muslimani
•    Uzroci čiji su krivci zapadne zemlje
•    Kakve su nade za ostvarenje pozitivnog gradjanstva kod muslimana na Zapadu?
•    Najvažniji pokazatelji kod muslimana
•    Najvažniji pokazatelji kod društva

FILOZOFIJA LJUDSKIH PRAVA
I SLOBODA U ISLAMU

•    Filozofija ljudskih prava i sloboda u islamu
•    Specifičnost i odlika ljudskih prava u islamu
•    Ljudska prava i slobode u islamu su Božiji darovi
•    Univerzalnost i općenitost
•    Konstantnost, startna savršenost i nekonfiskacionost
•    Ljudska prava i slobode u islamu nisu apsolutna i neograničena
•    Pravo na ličnu imovinu
•    Pravo na slobodu mišljenja
•    Prvo ograničenje
•    Drugo ograničenje
•    Treće ograničenje
•    Četvrto ograničenje

EKONOMSKA MISAO
TEORIJA VLASNIŠTVA (nazerijetul-milk) U ISLAMSKOM PRAVU

•    Definicija vlasništva i objašnjenje njegovih uzroka
•    Uzroci vlasništva u islamu
•    Zaposjedanje dozvoljenih stvari
•    Ugovori
•    Prisilni ugovori i prisilno vlasništvo (el-ukudul-džebrijje-vet-temlikul-džebri)
•    Nasljedjivanje (el-halefijjeh)
•    Nasljedstvo
•    Garancije ili kompenzacije
•    Ono što proistekne iz vlasništva
•    Podjela uzroka imovine
•    Podjela uzroka imovine na osnovu posebnih posljedica
•    Podjela imovine
•    Poodjela imovine s obzirom na mjesto
•    Potpuno i nepotpuno vlasništvo
•    Podjela imovine s obzirom na njeno stanje
•    Zajedništvo u dugovima
•    Anuliranje zajedništva ili nepodijeljenosti (eš-šuju)
•    Odlike vlasništva
•    Posjedovanje neke stvari obavezuje na posjedovanje i njene koristi
•    Utvrditi vlasništvo nad nečim što nije imalo vlasnika, ima status potpunog vlasništva
•    Vlasništvo nad nečim ne prihvata vremensko ograničenje
•    Vlasništvo nad objektom i stvarima ne podržava poništenje nego samo transfer
•    Specifičnost vakufa
•    Zajedničko vlasništvo nad materijalnim stvarima u osnovi je kao i podijeljeno
•    Status neodvojenog vlasništva u zajedničkim dugovima
•    Razlika izmedju posjedovanja (et-temlik) i dopuštenja (el-ibaba)
•    Razlika izmedju posjedovanja koristi i prava na korištenje
•    Razlika s obzirom na njihova značenja
•    Razlika s obzirom na njihovo porijeklo
•    Razlika s obzirom na njihove posljedice

OSNOVNA NAČELA I PROPISI VAKUFA
U ISLAMSKOM PRAVU

•    Definicija, pojam, opozivost i neopozivost vakufa
•    Pojam, smisao i definicija vakufa
•    Pravne posljedice uvakufljenja
•    Neopozivost i neotudjivost vakufa (luzumul-vakfi)
•    Osnovni elementi institucije vakufa u islamskom pravu
•    Vrste vakufa
•    Šta se može uvakufiti
•    Uvjeti koji se moraju ispuniti za validnost vakufa
•    Uvjeti koji se moraju ispuniti vakifi
•    Vakufljenje od strane otpadnika
•    Vakifov uvjet ima status Kur`ana i sunneta
•    Uvjeti koji se moraju ispuniti kod zakladne imovine
•    Uvjeti koji se moraju ispuniti kod vakufljenja
•    Uvjeti koji se moraju ispuniti kod vakufljenja na neimenovanog uživaoca zakladne imovine
•    Vakuf od strane nemuslimana
•    Uvjeti koji se trebaju ispuniti kod forme vakufa
•    Šta poništava vakuf?
•    Zamjena i prodaja vakufa
•    Prodaja porušene džamije
•    Situacije u kojima je dozvoljeno zamijeniti vakuf
•    Uvjeti koji se moraju ispuniti pri zamjeni vakufa

ISLAMSKI POGLED NA MORAL I EKONOMIJU

•    Islam zahtijeva od muslimana da se u proizvodnji ograniče na dozvoljeno
•    Bejtul-mal, budžet islamske države, izmedju klasične vizije i savremenih potreba
•    Budžet islamske države u svjetlu savremenih potreba
•    Planiranje budžeta islamske države
•    Struktura budžeta islamske države
•    Budžet za usluge
•    Budžet za preraspodjelu
•    Budžet za selektivni razvoj
•    Finansijski resursi

PRAVNA MISAO
TEORIJA PRAVA I NJEGOVE ZLOUPOTREBE (nezarijetul-hakki vet-teassufu fist`imalihi)

•    Teorija prava i njegove zloupotrebe u islamu
•    Definicija prava i njegovi osnovni elementi
•    Jezički
•    Terminološki
•    Osnovni elementi prava u islamu
•    Vlasnik prava
•    Fizička lica
•    Pravna lica
•    Vrste prava
•    Podjela prava s obzirom na vlasnika
•    Allahovo pravo ili opće pravo
•    Pravni status Allahovih prava
•    Čovjekovo pravo
•    Pravni status ljudskih prava
•    Zajedničko pravo
•    Primjer dominacije Allahovog prava
•    Status zajedničkog prava u kom je Allahovo pravo dominantnije
•    Primjer kada dominira čovjekovo pravo
•    Status zajedničkog prava u kom je čovjekovo pravo dominantnije
•    Podjela subjektivnih prava
•    Prava koja podržavaju poništenje
•    Prava koja ne podržavaju poništenje i anuliranje
•    Nasljedna i nenasljedna prava
•    Podjela prava s obzirom na njihov predmet
•    Imovinska i neimovinska prava
•    Subjektivno i objektivno pravo
•    Izvori prava i njihovi uzroci
•    Propisi koji se odnose na prava
•    1. Ispunjenje prava
•    a) Ispunjenje Allahovih prava
•    b) Ispunjenje ljudskih prava
•    Način na koji se uzima pravo
•    Tolerancija pri uzimanju i izvršavanju prava
•    2. Zaštita prava
•    3. Zakonita upotreba prava
•    Dokazi da je nezakonita upotreba prava zabranjena
•    Razlozi zbog kojih je zabranjena nezakonita upotreba prava
•    Pravila koja se moraju ispuniti da bi se upotreba prava smatrala nezakonitim
•    Namjera da se nanese šteta
•    Namjera nelegalnog cilja
•    Da iz primjene prava ne proistekne veća šteta od koristi
•    Neuobičajena upotreba prava
•    Upotreba prava na neodgovoran i pogrešan način
•    Posljedice i propisi nezakonite upotrebe prava
•    Transfer prava
•    Prestanak prava

FIKHSKA RAZILAŽENJA
NEMINOVNOST ILI OPASNOST

•    Suština fikhskih razilaženja
•    Historija pravničkih razilaženja
•    Razilaženje je počelo još za vrijeme Poslanika, a.s.
•    Uzroci pravnih razilaženja
•    Različiti parametri pri verifikaciji autentičnosti dokaza
•    Hadis prenesen od strane mestur prenosioca
•    Dileme oko mursel-hadisa
•    Kolizija izmedju prakse prenosioca i predanja koje prenosi
•    Razlike pri poimanju i shvaćanju odredjenog dokaza
•    Različito poimanje čiji je uzrok sam tekst hadisa
•    Različito poimanje čiji je uzrok sam mudžtehid
•    Razlike oko načina uskladjivanja i preferiranja kontradiktornih tekstova
•    Razlozi na osnovu kojih se preferiraju dokazi
•    Razlike oko respektiranja i odredjenih metodoloških pravila
•    Dileme oko autoritativnosti prakse Medinelija
•    Dileme oko autoritativnosti argumenta a kontrario
•    Dileme oko podvodjenja općih pod specifične dokaze
•    Razumijevanje nesputanih u okviru sputanih dokaza
•    Dileme oko prakse suprotne predanju koje se prenosi
•    Odnos prema pravničkim razilaženjima
•    Učenjaci
•    Obični ljudi
•    Učenici

PRAVA VANBRAČNE DJECE U ISLAMU

•    Uvod
•    Definicija bluda i prostitucije
•    Zabrana vanbračnih seksualnih odnosa u islamu
•    Kazna za blud i prostituciju
•    Zabrana homoseksualnih i lezbijskih veza
•    Prava vanbračne djece u islamu
•    Srodni izrazi i značenja terminu vanbračne djece u islamskom pravu
•    Vjera vanbračne djece
•    Potomstvo vanbračne djece
•    Obnašanje javnih funkcija od strane vanbračne djece
•    Svjedočenje vanbračne djece
•    Ezan vanbračne djece
•    Imamet vanbračne djece
•    Sklapanja braka sa vanbračnom djecom
•    Brak sa ženama vanbračnih sinova
•    Rodbinski status vanbračne djece
•    Status srodstva po mlijeku nastalom iz vanbračne veze
•    Dostojnost (el-kefa`e) vanbračne djece
•    Nasljedstvo vanbračne djece
•    Davanje zekata vanbračnoj djeci
•    Davanje vitra vanbračnoj djeci
•    Klanje akike za vanbračnu djecu
•    Da li vakuf ostavljen za jetime obuhvaća i vanbračnu djecu
•    Status svjedočenja vanbračne djece u korist oca bludnika
•    Status klevetanja vanbračne djece
•    Ubijanje oca zbog vanbračne djece
•    Abortus vanbračne djece.
•    Odabrano mišljenje
•    Pobačaj ploda začetog silovanjem
•    Adopcija (usvajanje) vanbračne djece

MJESTO MOTIVA I NAMJERA U MEDJULJUDSKIM
ODNOSIMA

•    Utjecaj nijeta na onosvjetsku nagradu
•    Skrivena volja
•    Prvi stav
•    Drugi stav
•    Treći stav
•    Odabrano mišljenje

SLIJEDJENJE MEZHEPSKIH
OLAKŠICA I EKLEKTICIZAM

•    Legalni mezhebi iz kojih se mogu uzeti i slijediti mišljenja
•    Da li je dozvoljeno slijediti druge mezhebe mimo četiri poznata
•    Da li je sa metodološko-pravne strane obavezno slijediti jedan odredjeni mezheb?
•    Prvi stav
•    Drugi stav
•    Treći stav
•    Preferirano mišljenje
•    Da li se za fetvu mora pitati onaj ko je bolji i temeljitiji u znanju
•    Prvi stav
•    Drugi stav
•    Stav islamskih učenjaka po pitanju slijedjenja mezhebskih olakšica i eklekticizma
•    Prvi stav
•    Drugi stav
•    Treći stav
 
EKLEKTICIZAM

•    Šta je eklekticizam
•    Kada je dozvoljen eklekticizam
•    Šerijatsko-pravni status eklekricizma
•    Mišljenja onih koji dozvoljavaju eklekticizam
•    Hanbelijski pravnici
•    Zabranjeni eklekticizam
•    Napomena
•    Pravila koja se moraju ispuniti za validnost slijedjenja mezhebskih olakšica i eklekticizma

ŠERIJATSKO-PRAVNA PRAVILA I NJIHOV ZNAČAJ U
ISLAMSKOM MISIONARSTVU

•    Uvod
•    Definicija pravnih i metodoloških pravila
•    Primjena i značaj pravno-metodoloških pravila na polju islamskog djelovanja
•    Nema idžtihada gdje postoji tekst
•    Idžtihad se ne može poništiti idžtihadom
•    Promjena vremena ne isključuje i promjenu propisa
•    Uklanjanje štete je preče od pribavljanja koristi
•    Ne uzima se dokaz nasuprot jasne izjave
•    Primjena i značaj pravnih pravila na polju islamskog djelovanja
•    Ko požuri nešto prije vremena, ono će mu biti uskraćeno
•    Moguće se ne anulira zbog nemogućeg
•    Ne osudjuje se ono što je diskutabilno, već ono što je općeprihvaćeno
•    Poželjno je izići iz diskutabilnih stvari
•    Manje vrijedno ponekad postaje prihvatljivije zbog preferirajućeg interesa
•    Primjeri pogrešne primjene pravnih i metodoloških pravila na polju islamskog misionarstva

ZDRAVSTVENO-EKOLOŠKA MISAO
RELIGIJSKO UČENJE I KULTURA ODNOSA PREMA
BOLESTI I OBOLJELOM

•    Stav religije prema nauci
•    Odnos religije prema medicini kao nauci
•    Odnos religije prema medicinskoj struci
•    Religijska medicina
•    Razlika izmedju religijske i koncencionalne medicine
•    Doprinos religijske konvencionalnoj medicini
•    Odnos religije prema zdravlju, bolesti i bolesniku
•    Odnos religije prema zdravlju
•    Religijske manifestacije zaštite i očuvanja zdravlja
•    Razvijanje snage i osiguranje pozitivnog zdravlja
•    Oslobadjanje od vjerskih obaveza
•    Tri religijska principa o zaštiti i očuvanju zdravlja
•    Prevencija od bolesti
•    Prevencija od zaraznih bolesti
•    Prevencija od raznih prirodnih nepogoda i dogadjaja
•    Prevencija od nasljednih bolesti
•    Liječenje i terapeutska medicina
•    Resocijalizacija bolesnika
•    Odnos religije prema bolesti i bolesniku
•    Odnos religije prema bolesti
•    Odnos religije prema bolesniku
•    Religijsko učenje o odnosu bolesnika prema bolesti
•    Religijsko učenje o odnosu ljekara prema bolesniku
•    Moral i bonton liječnika
•    Odnos ljekara prema bolesniku
•    Religijsko učenje o odnosu rodbine prema bolesniku
•    Religijsko učenje o odnosu zajednice prema bolesniku

TEMELJI EKOLOGIJE U FILOZOFIJI
ISLAMSKOG UČENJA

•    Uvod
•    Briga o zaštiti i očuvanju čovjekove sredine u svjetlu islamskog učenja
•    Jezičko i terminološko značenje riječi sredina
•    Šerijatska osnova na kojoj počiva briga o zaštiti i očuvanju čovjekove sredine
•    Prirodna uravnoteženost
•    Ideja nacionalnih parkova
•    Zajedničko vlasništvo osnovnih prirodnih faktora u islamu
•    Briga o zaštiti i očuvanju prirode kroz historiju islama
•    Briga o zaštiti i očuvanju vodene sredine u svjetlu islama
•    Zaštita i očuvanje vode od zagadjenja
•    Zabrana ekstremnog iscrpljivanja vode
•    Briga o očuvanju i zaštiti kopnene sredine u svjetlu islamskog učenja
•    Čistoća kopna i njegova zaštita od zagadjenja
•    Zaštita i očuvanje osnovnih faktora kopnene prirode u svjetlu islamskog učenja
•    Zaštita i očuvanje biljnog svijeta u svjetlu islamskog učenja
•    Zaštita i očuvanje životinjskog svijeta u svjetlu islamskog učenja
•    Izvori koji prijete i ugrožavaju sistem kopnene sredine
•    Izvori koji ugrožavaju biljni kopneni prirodni sistem
•    Izvori koji ugrožavaju životinjski prirodni sistem
•    Zaštita i očuvanje vazdušne sredine u svjetlu islamskog učenja
•    Ozonski omotač
•    Globalno zatopljenje
•    Nekoliko preporuka vezanih za temu ove studije

LJUDSKA ISHRANA U SVJETLU ŠERIJATSKIH PROPISA
I INTENCIJA

•    Uvod
•    Izvori ishrane
•    Općepravni status hrane u islamu
•    Opći razlozi zbog kojih je, po islamu, zabranjeno konzumirati odredjenu vrstu hrane
•    Štetnost
•    Opojnost, narkoza i omamljivanje
•    Nečistoća (en-nedžes)
•    Ogavnost kod ljudi zdrave prirode i rezona
•    Zabranjene stvari zbog tudjeg prava
•    Hrana čije je konzumiranje pokudjeno
•    Vodene životinje
•    Stav hanefijskih pravnika
•    Stav ostalih islamskih pravnika pi pitanju vodenih životinja
•    Stav malikijskih pravnika
•    Stav šafijskih pravnika
•    Stav hanbelijskih pravnika
•    Dokazi pravnika za ispravnost konzumiranja svih morskih životinja
•    Kopnene životinje
•    Stoka
•    Zečevi
•    Zvijeri
•    Pravni status konzumiranje mesa zvijeri
•    Divlje životinje koje nemaju očnjake i ne spadaju u glodare, gmizavce i insekte
•    Ptice koje love kandžama (grabljivice)
•    Ptice koje se isključivo hrane lešinom (lešinari)
•    Ptice koje ne love kandžama niti se hrane isključivo strvinom
•    Konji
•    Domaći magarci
•    Svinje
•    Glodari, gmizavci i insekti
•    Skakavci
•    Gušteri
•    Crvi
•    Ostali glodari, gmizavci i insekti
•    Ukrštene životinje
•    Životinje koje Arapi nisu poznavali u svom podneblju
•    Životinje čije meso je privremeno zabranjeno konzumirati
•    Životinje čije meso je privremeno pokudjeno jesti
•    Dijelovi životinja
•    Dijelovi koji se odsijeku od žive životinje
•    Dijelovi koji se odsijeku pri klanju ili poslije klanja, a prije uginuća
•    Status dijelova zaklane životinje
•    Jaja
•    Sirišta
LITERATURA