Savjetodavno-odgojno

Zbirka tekstova vezanih za temu "Savjetodavno-odgojno"

Kako pametno iskoristiti vrijeme

Ne bavi se nevažnim stvarima
Za svaku sitnicu koju radiš, dobro razmisli da li je to zaista nužno u tom trenutku. Nemoj gledati da li ti se ta radnja sviđa nego da li je potrebna, osim ako se radi o zabavi ili razonodi. Ako navečer pokušaš analizirati današnji radni dan, sigurno ćeš uvidjeti da su neki obavljeni poslovi bili manje važni pa čak i nepotrebni, te da si obavljajući ih izgubio dio svog dragocijenog vremena.
Razluči koje su važne, a koje hitne obveze koje imaš

Radi dobro za sebe, za druge i ne boj se, uspjeh je zagarantovan!

U jednoj predaji navodi se da se jedan od ashaba jako razbolio. Nakon određenog vremana Poslanik, a.s., upita za njega, pa mu bi rečeno da je preselio na ahiret. „Zar nije ništa kazao“, upitao je Poslanik, a.s. Kada je osjetio da će umrijeti govorio je: „Kamo sreće da je bilo više puta... kamo sreće da je bio novi.... kamo sreće da je bila čitava“, nismo razumjeli o čemu govori, rekoše.