Matematička konstrukcija Kur'ana

Islamskim ucenjacima je znacenje ajeta "Nad njim je devetnest" dugo vremena bio nepoznat. Sve dok dr. Resad Halifa 1974 pomocu kompjutera nije otkrio slijedece cinjenice:

 • Prva sura koja je objavljena po hronoloskom redosljedu je sura Al Alaq koja je smjestena na 96-mjestu ili devetnestom mjestu od pozadi. 
 • Prvo je objavljeno 5 ajeta ove sure. "Citaj , citaj u ime Gospodara tvoga koji stvara stvara covjeka od ugruska Citaj plemenit je Gospodar tvoj koji poucava peru, koji uci covjeka onome sto nezna. (96:19)"
 • Ovih pet ajeta se sastoje od devetnest rijeci
 • U ovih 19 rijeci su sadrzana 76 harfa (slova)
 • A broj 76 je dijeljiv sa 19 (19x4=76)
 • Kasnije se objavljuje jos 14 ajeta, koji kada se saberu sa onih 5 daju 19
 • Broj harfova ove sure je 285, opet broj koji je dijeljiv sa 19 (19x15=285)
 • Allahov pecat u Kur'anu "Bismilahi Rahman i Rahim" sto znaci "U ime Allaha Milostivog Samilosnog" se sastoji od 19 harfova.
 • Rijec ISM (ime) se u Kur'anu pominje 19 puta
 • Rijec ALLAH se u Kur'anu pominje 2698 puta, a broj 2698 je opet dijeljiv sa 19 (142x19=2698).
 • Rijec ER RAHMAN (Milostivi) se u Kur'anu pominje 57 puta (19x3=57)
 • Rijec ER RAHIM (Samilosni) je u Kur'anu pomenuta 114 puta (19x6=114)
 • U Kur'anu se nalaze tacno 114 pecata
 • Sura u casnom Kur'anu ima 114 (19x6=114)
 • Brojevi u Kur'anu se spominju na 285 mesta sto je opet dijeljivo sa devetnest (19x15=285)
 • Ako saberemo ove brojeve po njihovoj brojcanoj vrednosti dobicemo broj 174 591 koji je dijeljiv sa 19 (19x9.189=174.591)
 • Ako izbacimo brojeve koji se ponavljaju dobijamo 162 146 (19x 8 534= 162 146)
 • Ta i Ha su harfovi koji se u suri TAHA nalaze na 342 mesta (19x18=342)
 • Ja i Sin u suri JASIN ima tacno 285 (19x15=285)
 • Ta i Sin u surama koje imaju ove inicijale ima na 494 mesta (19x26=494)
 • Harfovi Elif,Lam,Mim i Ra su pocetni inicijali sure Ar Rad u kojoj su ovi harfovi nalaze 1501 (19x79=1501)
 • Lamova u 13 sura koje imaju ovaj inicijal ima 11 780 (19x620= 11 780)
 • Elifa u svih 13 sura koje imaju ovaj inicijal ima 17 499 (9x921=17 499)
 • Mimova kojih u 17 sura koje imaju ovaj inicijal ima 8 683 (19x457=8 683)
 • Sura An Nasr koja je posljednja u cijelosti objavljena sastoji iz 19 rijeci. To su bile neke od cinjenica do koje je dosao dr.Resad Halifa vezanih za broj 19.

Jos neke cinjenice koje su vezane za numerologiju

 • Rijec, Ovozemaljski zivot (Dunjaluk) je pomenuta 115 puta u Kur'anu, Buduci svijet (Ahiret) se nalazi takodje na 115 mjesta u Kur'anu.
 • Rijec Andjeli (Meleki) se kao i rijec Djavoli (Sejtani) pominju 88 puta u Kur'anu.
 • Rijec Zivot (Hayat) se u Kur'anu pominje na 145 mesta, koliko i rijec Smrt (Mawt).
 • Rijec Iblis (Satana-Sejtan) je U Kur'anu pomenut na 11 mesta isto koliko i rijec zastita od Sejtana.
 • Rijec Muslimani su pomenuti 41 put u Kur'anu koliko i rijec Dzihad (Borba na Allahovom putu).
 • Rijec Zlato se pominje na 8 mjesta koliko i rijec Luksuzni zivot. 
 • Rijec Razum se u Kur'anu pominje 49 puta koliko i rijec svjetlost. 
 • Rijec Cvrst je u Kur'anu pomenuta 114 puta koliko i rijec Strpljenje. 
 • Rijec Muskarac se nalazi na 24 mesta koliko i rijec zena. 
 • Rijec Molitva (Salat) je pomenuta 5 puta. 
 • Rijec Mesec (Shahr) se pominje 12 puta u Kur'anu. 
 • A rijec Dan (Yawm) je U Kur'anu pomenuta 365 puta. 
 • Rijec Voda (Baher) je u Kur'anu pomenuta 32 puta, a rijec Zemlja (Barr) 13 puta. Ako ih saberemo dobicemo broj 45. Sada nalazimo procentualnu zastupljenost rijeci Voda u ukupnom broju rijeci (Voda i Zemlja). Ona iznosi 32/45 x 100% = 71.11111% Procentualna zastupljenost rijeci Zemlja u ukupnom broju rijeci Voda i Zemlja iznosi 28.8888888% Odnos zemlje i vode na zemlji iznosi bas ovoliko. 

Da li je moguce da je Muhammed bio upoznat sa ovom cinjenicom prije 1400 godina?!

Ti (O Muhamede) nijednu knjigu nisi citao prije ove a nisi je ni desnom rukom svojom pisao inace posumnjali bi oni sto lazi govore. (29:48)

Reci - Kada bi se svi ljudi i dzini udruzili da sacine jedan ovakav Kur'an oni kao sto je on nebi sacinili.