Islamske navike

Reci: Bismillah (U ime Allaha) - kad nesto radiš

Reci: Es-selamu `alejkum (Neka je mir i spas Božiji s vama) - kad sretneš muslimana

Reci: Ve `alejkumu-s-selam (I s vama mir i spas Božiji) - u odgovoru

Reci: InšaAllah (Ako Allah hoće) - kada se nadaš da nešto učiniš

Reci: Subhanallah (Slava Allahu) da pohvališ nekoga

Reci: MašaAllah (Što Allah hoće) - kad se diviš i čudiš

Reci: Fi emanillah (U Allahovoj zaštiti) - kad nekog ispraćaš

Reci: Džezakellahu hajren (Allah ti dao sve najbolje) kad zahvaljuješ nekome

Reci: Tevekkeltu `alellah (Oslanjam se na Allaha) - kad rješavaš problem

Reci: La ilahe illellah (Nema Boga osim Allaha) - kad ustaneš ujutro

Reci: Elhamdu lillah (Hvala Allahu) - kad kihneš

Reci: Jerhamukellah ( Allah ti se smilovao) - kad čuješ da neko kihne

Reci: Amin (Primi, Bože, našu molbu) - kad prisustvuješ učenju dove

Reci: Ja Allah (O Allahu) - kad si u bolu i nevolji

Reci: Estagfirullah (Oprosti mi Bože) - kad se kaješ za loše djelo

Reci: Ne`uzu billah (Mi tražimo zaštitu Allaha) - da pokažeš da ti je nešto odvratno

Reci: Inna lillahi (Mi pripadamo Allahu) - kad čuješ za smrt nekog