Sedmični ajet, hadis, mudrost

Kur'anski ajet
''Hadždž je u određenim mjesecima; onom ko se obaveže da će u njima obavljati hadždž nema snošaja sa ženama i nema ružnih riječi, i nema svađe u danima hadždža. A za dobro koje učinite Allah zna. I onim što vam je potrebno za put - snadbijte se. A najbolja opskrba je bogobojaznost. I Mene se bojte, o razumom obdareni!'' El-Bekara, 197.

Hadis
Abdullah b. Abbas, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: ''Prvih deset dana zu-l-hidždžeta, u kojima se čine dobra djela, najdraži su dani Uzvišenom Allahu!'' Prisutni upitaše: ''Pa čak i od džihada na Allahovom putu?!'' ''Pa čak i od džihada na Allahovom putu, izuzev onoga čovjeka koji je otišao u njega sa svojim životom i imetkom, a onda ništa od toga ne vrati'', odgovorio je Allahov Poslanik, a.s.

Mudrost
‎''Otići na hadždž ne znači otići u tuđinu, već znači otići u domovinu cijelog čovječanstva."