Sedmični ajet, hadis, mudrost

Kur'anski ajet
''O vjernici! Propisuje vam se post, kao što je propisan onima prije vas, da biste se grijeha klonili i to neznatan broj dana; a onome od vas koji bude bolestan ili na putu – isti broj drugih dana. Onima koji ga jedva podnose – otkup je da jednog siromaha nahrane. A ko drage volje da više, za njega je bolje. A bolje vam je, neka znate, da postite.'' Bekara, 183-184.

Hadis
Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je neki beduin došao Allahovom Poslaniku, a.s., i upitao ga: ''Allahov Poslaniče, uputi me na djelo, s kojim ću, ako ga budem uradio, ući u Džennet!'' On mu odgovori: ''Da obožavaš Allaha, ne pripisujući Mu druga, da obavljaš namaz, da daješ zekat i da postiš ramazan!'' Beduin tada reče: ''Tako mi Onoga u čijoj ruci je moj život, ja na ovo ništa dodati neću!'' Kada se okrenuo, Vjerovjesnik, a.s., je rekao: ''Kome pričinjava zadovoljstvo da gleda u jodnog od stanovnika Dženneta, onda neka pogleda u ovoga! ''

Mudrost
Rečeno je Ahnefu ibn Kajsu: ''Ti si star čovjek, i post te iscrpljuje'', na što je on rekao: ''Ja se, postom, spremam za dugo putovanje. Strpljenje u pokornosti Allahu lakše je od strpljenja u Njegovoj vječnoj kazni.''