Sedmični ajet, hadis, mudrost

Kur'anski ajet
''Allah je zaštitnik onih koji vjeruju i On ih izvodi iz tmina na svjetlo, a onima koji ne vjeruju - zaštitnici su šejtani i oni ih odvode sa svjetla na tmine; oni će biti stanovnici Džehennema, oni će u njemu vječno ostati.'' (El-Bekare, 257.)

Hadis
Od Nevvasa b. Sem'ana, r.a., prenosi se da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: ''Dobročinstvo je dobra narav, a grijeh je ono što te u prsima tišti a ne želiš da to ljudi saznaju.'' (Muslim)

Mudrost
Jedne prilike je Hasan el-Basri na dženazi vidio jednog starca, pa kada se pristupilo ukopu mejta, on priđe starcu i reče: ''Starče, tako ti tvoga Gospodara, šta misliš da li bi ovaj mejt poželio da se vrati na dunjaluk i poveća bilans svojih dobrih djela, te da se pokaje za grijehe koje je u prošlosti učinio? Starac reče: 'Svakako da bi htio, Allaha mi!' Tada Hasan reče: 'A šta je nama kada svi mi nismo poput ovog mejta?!'...'' Zatim se Hasan okrenuo i otišao govoreći: ''Kako je smrt velika pouka, samo kada bi u srcima bilo istinskog života, ali nema života u onima koje usrdno dozivaš.''