Sedmični ajet, hadis, mudrost

Kur'anski ajet
''O vi koji vjerujete! Poslušajte Allaha i Poslanika Njegovog, i ne okrećite se od Njega, a vi čujete.'' (El-Enfal, 20)

Hadis
Prenosi Ebu Hurejre, r.a., da je Poslanik, a.s., rekao: ''Ono što sam vam zabranio, ostavite, a što sam vam naredio činite koliko možete, jer one koji su bili prije vas uništila su pretjerana pitanja i neslaganje sa njihovim poslanicima!'' (Muslim)

Mudrost
Prenosi se da su Ibrahima b. Edhema, r.a., pitali o Allahovim riječima ''Molite Mene, a Ja ću uslišati vaše molbe'' te kažu: ''Mi molimo, ali nam se dova ne uslišava.'' Na to je Ibrahim b. Edhem rekao:
''Zamrla su vaša srca od deset stvari:
- spoznali ste Allaha, ali ne izvršavate dužnosti prema Njemu,
- čitate Allahovu knjigu, ali ne radite po njenim uputama,
- tvrdite da vam je šejtan neprijatelj, ali ste ga uzeli za prijatelja,
- govorite da volite Poslanika, a napustili ste njegov put,
- tvrdite da volite Džennet, ali ne činite djela koja vode u njega,
- tvrdite da strahujete od vatre džehennemske, ali ne odustajete od grijeha,
- tvrdite da je smrt istina, ali se ne pripremate za nju,
- zabavili ste se nedostacima drugih, a svoje ne ispitujete,
- jedete nafaku koju vam je Allah dao, ali Mu se ne zahvaljujete,
- ukopajete vaše umrle, ali iz tog ne uzimate pouku.''