Sedmični ajet, hadis, mudrost

Kur'anski ajet
''Poslanik je rekao: 'Gospodaru moj, narod moj ovaj Kur'an izbjegava!'..."
(El-Furkan, 30)

Hadis
Od Poslanika, a.s., se prenosi da je rekao: ''Da ti se uši rastopljenim olovom napune, bolje ti je nego da čuješ 'hajje 'ales-salah!, hajje 'alelfelah!' (dođi na namaz, dođi na spas!), a ne odazoveš se.''

Mudrost
Od Ebu Bekra el-Muzenija prenosi se da je rekao: ''Ako hoćeš da ti namaz bude valjan i da od njega imaš koristi, onda, kada pođeš klanjati, pomisli: Možda više neću imati priliku da klanjam!''