Sedmični ajet, hadis, mudrost

Kur'anski ajet
"Milost Allahova je doista blizu onih koji dobra djela čine." (E'araf, 56)

Hadis
Allahov poslanik, a.s., je rekao: "Musliman je uvijek na dobitku. Kad ga snađe nešto dobro on zahvali i bude nagrađen, a ako ga snađe neko zlo on se strpi i opet bude nagrađen."

Mudrost
Lukman je govorio svome sinu: ''Sine, moli Allaha i nadaj se, ali nikad ne budi siguran da ti se neće desiti ono što ti nije drago, a boj Ga se, tako da u tom strahu nikad ne izgubiš nadu u Njegovu milost.''
Sin ga je na to upitao: ''Oče, a kako ću to postići kad imam samo jedno srce?!'' Mudri Lukman mu odgovori: ''Sinčiću moj, mu'min ima dva srca: srce kojim se nada i moli i srce kojim se boji!''