Sedmični ajet, hadis, mudrost

Kur'anski ajet
''Ako budete zahvalni, Ja ću vam, zacijelo, još više dati!''
(Ibrahim, 7)

Hadis
''Činjenje dobrih djela štiti od lošeg i teškog kraja, tajna sadaka gasi srdžbu Gospodara, a čuvanje rodbinskih veza produžava život.''

Mudrost
Ibnul Qajjim, r.a., kaže: ''Koji ljekar ne posmatra srce bolesnika i njegovo duhovno stanje i koji bolesnike ne liječi sadakom, taj nije ljekar.''