Sedmični ajet, hadis, mudrost

Kur'anski ajet
''O vjernici, ako se budete Allaha bojali, On će vam sposobnost darovati pa ćete istinu od neistine moći rastaviti i preko ružnih postupaka vaših će preći i oprostiti vam. - A Allahova dobrota je neizmjerna.'' (El-Enfal, 29)

Hadis
Enes b. Malik, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: ''Allah, dž.š., je (u hadis-i kudsijji) rekao: 'Čovječe, sve dok Me moliš i Mojoj milosti se nadaš opraštat ću ti grijehe koje si počinio i neću im pridavati važnost. Čovječe, kada bi imao grijeha koliko ima oblaka na nebu, a nakon toga Me zamolio da ti oprostim, Ja bih ti oprostio i ne bi im nikakvu važnost pridao. Čovječe, kada bi došao pred Mene sa grijesima velikim poput Zemlje, a nisi Mi pripisivao druga, Ja bih te obasuo sa isto toliko oprosta.'...'' (Ahmed)

Mudrost
Džerir b. Abdullah, r.a., rekao je: ''Nikada me Allahov Poslanik, a.s., nije susreo a da mi se nije osmjehnuo.''