Sedmični ajet, hadis, mudrost

Kur'anski ajet
''I ne držite stranu onih koji nepravedno postupaju, pa da vas vatra prži; vi nemate drugih zaštitnika osim Allaha, inače, nema vam pomoći!'' ( Hud, 114)

Hadis
Kaže Muhammed a.s.: ''Rekao mi je melek Džebrail, a.s.: 'Muhammede, živi kako hoćeš – najzad ćeš umrijeti. Voli koga hoćeš – ipak ti se valja s njim rastati. Radi šta hoćeš – to ćete, doista, dočekati (na Sudnjem danu)'...''

Mudrost
Uvijek će biti pokvarenjaka i lopova. Međutim veća su čudovišta oni koji sve to gledaju, šute, odobravaju pa čak i pomažu.