Sedmični ajet, hadis, mudrost

Kur'anski ajet
''A Alah će sigurno pomoći one koji vjeru Njegovu pomažu - ta, Allah je, zaista, Moćan i Silan, one koji će, ako im damo vlast na Zemlji, namaz obavljati i milostinju udjeljivati i koji će tražiti da se čine dobra djela, a odvraćati od nevaljalih – a Allahu se na kraju sve vraća''.
(El-Hadždž, 40-41)

Hadis
Poslanik, a.s., je rekao: ''Primjer vjernika u međusobnoj ljubavi, milosti i naklonosti je kao primjer tijela na kojem, kad oboli jedan njegov dio, pate i ostali dijelovi od nesanice i groznice''.

Mudrost
Omer, r.a., je rekao: ''Mi smo narod kojeg je Allah uzdigao Islamom, tako da nam se veličina ne traži ni u čemu drugom!''