Sedmični ajet, hadis, mudrost

Kur'anski ajet
''Nećete ostvariti dobročinstvo sve dok ne budete davali od onoga što vam je najdraže, a bilo šta vi udijelili, Allah će, sigurno, za to znati.'' (Al Imran, 92.)

Hadis
Prenosi se da je Allahov poslanik, Muhammed, a.s., rekao:
''Nema dana u kojem robovi osvanu, a da ne siđu dva meleka i jedan od njih govori: 'Allahu naknadi onome ko dijeli', a drugi govori: 'Allahu, daj propast onome ko uskraćuje'...''

Mudrost
Ebu Zerr el-Gaffari: ''Nikad se na Zemlji ne podijeli sadaka, a da je sedamdeset šejtana ne pokuša spriječiti. Ko zna šta hoće i vjeruje u to, taj ne žali truda i žrtve.''