Sedmični ajet, hadis, mudrost

Kur'anski ajet
''Došao vam je Poslanik, jedan od vas, teško mu je što ćete na muke udariti, jedva čeka da Pravim putem pođete, a prema vjernicima je blag i milostiv.'' (Et-Tevbe, 128)

Hadis
Rekao je Allahov poslanik, Muhammed, a.s.: "Neka mi Allah ne blagoslovi ni jedan dan u kojem ne naučim nešto novo."

Mudrost
Hasan el-Basri je rekao: "Plemenit čovjek žuri učiniti dobro što prije, a pokvarenjak odugovlači s činjenjem dobra i od njega bježi.''