Sedmični ajet, hadis, mudrost

Kur'anski ajet
''Sinovi Ademovi, dali smo vam odjeću koja će pokrivati stidna mjesta vaša, a i raskošna odijela, ali odjeća bogobojaznosti je najbolja. To su Allahovi ajeti, kako bi oni bili opomenuti.'' (El-A'raf, 26)

Hadis
Prenosi Behez ibn Hakim od oca i djeda: "Pitao sam: 'Allahov poslaniče, šta bi trebali sakriti, a šta pokazati od intimnih dijelova tijela?'
On mu odgovori: 'Krij intimne dijelove tijela od svakog osim od svoje supruge ili one žene koja je u tvojoj vlasti.' Rekoh: 'Allahov poslaniče, a šta ako se dogodi da ljudi žive zajedno?' On uzvrati: 'Potrudi se, ako ikako možeš, da ti avret niko ne vidi.' Ja rekoh: 'A ako nema nikoga (ako je čovjek sam)?' Allahov poslanik, a.s., odgovori: 'Najpreče i najpotrebnije je osjećati stid pred Allahom!'…'' (Ahmed)

Mudrost
''Savršen čovjek je onaj, u koga se nađe četvero:
- vjera koja ga upućuje,
- razum za kojim se povodi,
- plemenito porijeklo koje ga čuva i
- stid koji mu dostojanstvo štiti'' (Hasan el-Basri)