Sedmični ajet, hadis, mudrost

Kur'anski ajet
"O vjernici, Allaha i Poslanika ne varajte i svjesno međusobno povjerenje ne poigravajte."  (El-Enfal, 27)

Hadis
Rekao je Allahov poslanik, Muhammed, a.s.: "Onaj ko nema emaneta (povjerenja) nema ni imana (vjere)."

Mudrost
Alija, r.a., je rekao: "Svijest o emanetu (povjerenju) je ključ  rizka (opskrbe)."

Image