Sedmični ajet, hadis, mudrost

Kur'an
"...a tebe smo (Muhammede) samo kao milost svjetovima poslali."
(El-Enbija, 107.)

Hadis
"Poslan sam da usavršim moral kod ljudi."

Mudrost
"Kada vjerovjesnici ne bi bili ljudima moralni uzori, čovječanstvo bi izgubilo svaku nadu."