Sedmični ajet, hadis, mudrost

Kur’anski ajet
"Allahu je prava vjera jedino Islam." (Āl-‘Imran, 19.)

Hadis
"Uspio je onaj koji bude upućen u Islam (na put Islama), te kome život bude umjeren (skroman) i on takvim životom bude zadovoljan."

Mudrost
"Ako hoćeš da jesi to što nisi, a da nisi to što jesi, onda nisi ništa."