Sedmični ajet, hadis, mudrost

Kur'anski ajet
"Pomozite sebi strpljenjem i molitvom, a to je, zaista, teško, osim poslušnima, koji su uvjereni da će pred Gospodara svoga stati i da će se Njemu vratiti."
(El-Bekare, 45, 46)

Hadis
Prenosi se od Ebu Hurejre, r.a., da je Allahov vjerovjesnik, Muhammed, a.s., rekao:
"Namaz je glavni stub vjere, a u njemu ima deset pohvalnih svojstava:
- namaz uljepšava lice,
- namaz osvjetljava srce,
- namaz je odmor za tjelo,
- namaz je drug u kaburu,
- u namazu se milost spušta,
- namaz je ključ Neba,
- namaz će biti težak na mīzānu,
- namazom se postiže zadovoljstvo Stvoritelja,
- namazom se zaslužuje Džennet,
- namaz je zastor od Džehennema."

Mudrost
Pitali su nekog mudrog i pametnog čovjeka: "Da li čovjek kada se pokaje može znati da li mu je tevba primljena ili odbijena?" Mudrac je odgovorio: "Neću o tome prosuđivati, međutim, postoje neki znakovi:
- da vidi vlastitu podložnost grijehu i griješenju,
- da osjeti odsustvo zadovoljstva u svome srcu, a prisustvo tuge,
- da se pridruži ljudima koji čine dobra djela, a da izbjegava loše društvo,
- da dunjalučku malu stvar smatra golemom, a da mnogo urađenih djela za ahiret smatra malim i nedovoljnim,
- da mu srce bude zauzeto onim za što je preuzeo odgovornost pred Allahom, a da nije preokupiran onim što je Allah zagarantirao Svojim vjernim pokornicima,
- da čuva jezik od nepristojna govora, te da stalno razmišlja, brine se i kaje."