IKB čestita 15. april, Dan armije RBiH

Nakon mnoštva predznaka koji su ukazivali na neprijateljsko raspoloženje naših susjeda na Balkanu prema bilokakvoj ideji samostalne države Bosne i Hercegovine, 15. aprila 1992. godine, u jeku oružanih dejstava, ubijajući bošnjačku mladež pa nadalje, rušeći sve što može imati veze sa bošnjačkom kulturom i tradicijom, patriote Bosne i Hercegovine oficijelno staju u zajednički saf i formiraju Armiju RBiH kao odbrambenu snagu koja će se tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu suprotstaviti agresorskoj rušilačkoj najezdi koja uništava sve moguće svetinje jednog naroda.

Povodom ovog vrlo važnog datuma u smislu opstanka ideje Bosne i Hercegovine, 15. aprila, Dana armije RBiH, Islamski kulturni centar Bošnjaka u Berlinu svim bosancima i hercegovcima čestita dvadeset treću godišnjicu od osnivanja armije koja je branila Bosnu i Hercegovinu od agresora koji je želio da je uništi.

Image