Treći ramazanski bilten 2022.

Ramazanske dove
Elĥamdulillāhi rabbil-‘ālemīn. Vessalātu vesselāmu ‘alā resūlillāh...
● Allahu, Tebi pripada svaka hvala. Stvorio si nas, opskrbio i učinio muslimanima. Slavljen si Allahu, a mi Ti griješimo pored blagodati koje si nam dao, neposlušni smo Ti pored Tvoje moći i veličine.
● Allahu, ako nam Ti ne oprostiš, ko će nam oprostiti?! Ako nam se Ti ne smiluješ, ko će nam se smilovati?!
● Allahu, mi nemamo drugog boga osim Tebe, zato Te molimo i dozivamo!

Drugi ramazanski bilten 2022.

Dnevne dove postača - drugi dio

Dova 16
Allahumme-ftah li fihi ebvabel-džinani ve aglik 'anni fihi ebvaben-nirani ve veffikni fihi li tilavetil-kur'ani ja munziles-sekineti fi kulubil-mu'minin.
(Allahu moj, otvori mi u ovome danu Džennetska vrata, a zaključaj u njemu vrata Džehennema, i pomozi me u njemu u učenju Kur'ana, o Ti Koji spuštaš spokoj na srca vjernika)

Prvi ramazanski bilten 2022.

Dnevne dove postača - prvi dio

Dova 1
Allahumme-dž'al sijami fihi sijames-saimin ve kijami fihi kijamel-kaimin ve nebbih-ni fihi 'an nevmetil-gafilin ve heb li džurmi fihi ja ilahel-'alemin va'fu 'anni ja 'afi 'anil-mudžrimin.
(Allahu moj, učini u ovom danu moj post, postom pravih postača, namaz, namazom pravih klanjača, i probudi me iz sna nehajnih i oprosti mi krivice u njemu o Gospodaru svjetova, i pomiluj me u ovom danu o Pomilovatelju grješnih)

Subota, 02. april 2022., prvi dan posta mjeseca ramazana 1443. h.g.

Sa akšam-namazom u petak, 01. aprila 2022. godine, nastupa mubarek mjesec ramazan 1443. h.g. Shodno tome, prva teravija se klanja odmah u petak u jacijskom vremenu, a prvi dan posta je subota, 02. april 2022. godine.

Mjesec ramazan je mjesec Kur'ana, posta, pojačanog ibadeta te zajedničkih i pojedinačnih mukabela. Sve džamije diljem svijeta posebno se raduju dolasku mjeseca ramazana te se priređuju posebni programi tokom ovog mjeseca.

Kur'anski ajet, hadis i mudrost o ramazanu

Kur'an o postu u ramazanu
''O vjernici! Propisuje vam se post, kao što je propisan onima prije vas, da biste se grijeha klonili, i to neznatan broj dana; a onome od vas koji bude bolestan ili na putu – isti broj drugih dana. Onima koji ga jedva podnose – otkup je da jednog siromaha nahrane. A ko drage volje da više, za njega je bolje. A bolje vam je, neka znate, da postite. U mjesecu Ramazanu objavljen je Kur'an, koji je putokaz ljudima i jasan dokaz Pravog puta i razlikovanje dobra od zla.

Sedmični ajet, hadis, mudrost

Kur'anski ajet
"Reci: 'O robovi Moji koji ste se prema sebi ogriješili, ne gubite nadu u Allahovu milost! Allah će, sigurno, sve grijehe oprostiti. On, doista, mnogo prašta i On je milostiv'..." Ez-Zumer, 53.

Hadis
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: ''Neka niko od vas ne posti dan ili dva dana prije ramazana, osim ako se radi o čovjeku koji posti svoj uobičajeni post, pa neka posti i taj dan.'' Buharija i Muslim

Trideset godina nezavisnosti Bosne i Hercegovine

U utorak, 1. marta 2022. godine je Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine, naše nam jedne i jedine domovine. Prošlo je trideset godina otkako su građani Bosne i Hercegovine potvrdili hiljadugodišnje državotvorno postojanje Bosne i Hercegovine. Tog dana je 64% njenih građana glasalo ZA suverenu i nezavisnu Bosnu i Hercegovinu, državu ravnopravnih građana i naroda – Bošnjaka, Srba i Hrvata, kao i pripadnika drugih naroda koji u njoj žive.

Posjeta IKB-u: Delegacija iz BiH na čelu da premijerom Kantona Sarajevo, Edinom Fortom

U četvrtak, 24. februara 2022. godine, Islamski kulturni centar Bošnjaka u Berlinu su posjetli premijer Kantona Sarajevo, gospodin Edin Forto, zatim gospodin Damir Arnaut, zastupnik u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine i gospođa Sabina Ćudić, zastupnica u Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine. Boraveći u službenoj posjeti u Berlinu na susretima sa predstavnicima njemačkih vlasti, ova delegacija je izrazila interes za posjetom IKB-u kako bi se upoznala sa prilikama u kojima živimo mi koji smo porijeklom iz Bosne i Hercegovine.